Ledige stillinger på Meteorologisk institutt

Advertisements for positions relevant to an international audience are published in English

Stillingstittel Divisjon Søknadsfrist
Personell til de meteorologiske stasjoner på Jan Mayen – Bjørnøya - Hopen vintersesongen 2014-2015 Meteorologi- og klimadivisjonen 10.05.14
Kommunikasjonsrådgiver – ett års vikariat med mulighet for forlengelse, ev. fast tilsetting Enhet for organisasjon og samfunn 23.04.14
Research Scientists Forsknings- og utviklingsdivisjonen 21.04.14